HCloud :3.29$/月/越南/1C1G15G硬盘/1Gbps/无限流量/FPT线路

HCloud,越南本土商家,支持银行转账和ustd虚拟币的支付方式。

20Gbps内部数据中心带宽,10Gbps互联网端口,FPT线路。

河内VPS:

Gói VPS Giá bắt đầu từ vCPU RAM Lưu trữ SSD Enterprise Cổng mạng IPv4 Anti-DDoS
VPS A1 80,000₫ 1 cores 1GB 15GB 1000Mbps 1 IP <10GBPS
VPS A2 110,000₫ 1 cores 2GB 20GB 1000Mbps 1 IP <10GBPS
VPS A3 150,000₫ 2 cores 2GB 30GB 1000Mbps 1 IP <10GBPS

胡志明VPS:

以下是包含无限流量VPS B1、B2和B3的信息的表格:

VPS Giá bắt đầu từ vCPU RAM Lưu trữ SSD Enterprise Network port IPv4 IPv6 Anti-DDoS
VPS B1 80,000₫ 1 core 1GB 15GB 1000Mbps 1 IP 1 IP <10GBPS
VPS B2 110,000₫ 1 core 2GB 20GB 1000Mbps 1 IP 1 IP <10GBPS
VPS B3 150,000₫ 2 cores 2GB 30GB 1000Mbps 1 IP N/A <10GBPS

测试IP:/

官方网站:https://hcloud.vn/