XVPS:3.6$/月/越南胡志明VPS/1C1G25G硬盘/FPT线路

XVPS vn,越南商家,支持Linux和Windows系统。付款方式仅银行,感兴趣的可以自行工单尝试联系商家询问其他付款方式。

国内带宽100M,国际带宽10Mbps,配有IPv6,以下为年付月均价格。

VPS Giá bắt đầu từ Thời gian vCPU RAM Bộ nhớ SSD OS Linux/Windows IPv4
VPS#1-1 45,000 đ 1 tháng 1 1 GB 25 GB 1
VPS#1-2 70,000 đ 1 tháng 1 2 GB 30 GB 1
VPS#2-8 210,000 đ 1 tháng 2 8 GB 90 GB 1

官方网站:https://xvps.vn/clientarea.php?action=services

欢迎购买过的胖友下方评论区评论怎么样~(预算不足建议先工单问问,再决定买不买)

同时欢迎大家随时向我提供冷门小鸡,我去踩坑(?)